ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Skladování PNEU

Jak správně skladovat pneumatiky?

Podmínky pro skladování pneu upravuje norma ISO 2230. Nesprávné skladování pneu může vést ke zkrácení životnosti pneu nebo ke změně specifických vlastností pneumatiky. Naopak pneumatiky skladované v souladu s normou ISO 2230 vykazují nezměněné vlastnosti a jízdní schopnosti po dobu několika let. Služba skladování pneu také minimalizuje proces stárnutí a při správném skladování v pneuservisu nedochází k deformacím pneumatik.

Zásady a doporučení pro skladování pneu

PROSTŘEDÍ

Pneumatiky skladujeme v suchém prostředí, v kterém se současně nevyskytují chemikálie jako jsou: olej, benzín, nafta, rozpouštědla, ropné výrobky, mazadla či jiné, neboť mohou nepříznivě ovlivnit směs pneumatiky.

 

TEPLOTA PŘI SKLADOVÁNÍ PNEU

Místo pro skladování pneu musí být dobře větrané a spíše chladnější. Teplota by neměla přesáhnout běžnou pokojovou temperaturu. Pneumatiky uskladněné ve vytápěných prostorách by měly být uchráněny před zdrojem tepla.

SVĚTLO

Nevhodné je skladování pneu ve venkovních prostorách, protože dochází ke kontaktu se vzduchem. Vhodnější jsou tmavé skladovací prostory s dokonalou ochranou před působením slunečního svitu. Ozón je silné oxidační činidlo, proto nesmí být ve skladovacích prostorách přítomen žádný ozónový zdroj.

POLOHA A UMÍSTĚNÍ PNEU

Při skladování pneu je důležité dodržovat správnou polohu pneumatik, zabráníme tím jejich deformaci. Pneumatiky nikdy neskladujeme při plném tlaku, doporučené nahuštění je 100 kPa. Pneumatiky bez disku (ráfku) skladujeme v jiné poloze než pneumatiky s diskem (ráfkem). Správné polohy uskladnění pneu jsou zobrazené na níže uvedených obrázcích.

Skladování pneu bez disku (ráfku)

Skladování pneu s diskem (ráfkem)

V případě, že využíváte službu sezónní skladování pneu, přesvědčte se, zda Váš pneuservis dodržuje tyto zásady